+32(0)473.54.39.38
Dutch English

>Treed in hun voetsporen

Overzicht van recente coaching- en adviseringsopdrachten
Om vertrouwelijkheidsredenen worden de namen van onze klanten niet weergegeven

Bedrijf in 3D software & scanning technologie
 • Aanpak marktintroductie en commerciële lancering van een nieuwe doorbraak-technologie
 • Gestructureerde aanpak inbreng risicokapitaal (venture capital)
 • Definiëring van groeistrategie en te nemen stappen
Herstructurering en opsplitsing gevestigde onderneming in twee succesvolle bedrijven
 • Splitsing van het 125 jaar oud moederbedrijf in een productiebedrijf en een dienstenbedrijf
 • Focus van het productiebedrijf ligt op lancering van nieuwe product
 • Servicebedrijf is gespecialiseerd in kwaliteitszorg en -management in de voedingssector
 • Voorbereiding van familiale opvolging
 • Beide afgesplitste bedrijven verzekeren van dubbele groeicijfers
Internationaal top-marktonderzoekburaeu
 • Uittekenen groeipad en advies bij evolutie naar partnership model
 • Coaching bij de verschillende groeifasen (gespreid over 7 jaar): van lokaal Belgisch bedrijf tot wereldspeler met vestigingen in verschillende continenten
 • Permanent klankbord voor de oprichters in strategische materies
 • Advisering bij klantenrelaties met multinationals
Snel groeiend Belgisch e-commerce bedrijf
 • Advisering afsplitsing van een succesvolle marketing tool naar een nieuw, apart globaal e-platform
 • Begeleiding bij aantrekken van startkapitaal, inclusief waardebepalingen en onderhandelingsmodaliteiten
 • Introductie bij strategische investeerders (added value capital providers)
Acquisitie van een productiebedrijf
 • Begeleiding van twee jonge ondernemers bij het verwerven van een eerste bedrijf (waarde 20 mio €) met drie productievestigingen en wereldwijde verkoopactiviteiten
 • Analyse marktopportuniteiten en selectie doelgroepen
Belgisch dienstenbedrijf in gezondheidszorg
 • Begeleiding oprichters bij uitbouw dienstenbedrijf
 • Opzetten van operationele planningsprocessen en dashboard voor kritische groeistappen
 • Definiëring van service-portfolio uitbreidng en marktintroductie naar een specifieke doelgroep in de zorgsector
 • Begeleiding en opzetten van een stand alone ICT-platform voor deze doelgroep
 • Advisering bij de recrutering van middenmanagement en het opzetten van een adviesraad
Productiebedrijf van de toekomst
 • Advies bij definiëring van tienjarenplan voor groei- en internationalisatie; bepaling belangrijkste mijlpalen
 • Groeistrategie gebaseerd op ‘quick response manufacturing’ oplossingen om loonhandicap te compenseren
 • Coaching van oprichters bij aanwerving nieuwe CEO
Reconversie van grootste weekblad van België
 • Opstart van een apart bedrijf voor content creatie en management systemen
 • Ontwikkeling van nieuw inkomstenmodel in een sector waarvan het huidige businessmodel aflopend is
 • Definiëring van aandeelhoudersstructuur, groeistappen, B2B en B2C marketing en communicatie strategie
 • Verzekering positieve cash flow binnen de 12 maanden
Bouwer video kanaal
 • Begeleiding van jonge entrepreneurs bij het uitbouwen van een succesvol dienstenbedrijf in YouTube videokanalen en SEA (Search Engine Advertising)
 • Step-up coaching bij snelle toename aantal medewerkers
 • Binnenhalen van eerste Silicon Valley klanten
Internationalisering van top-designmerk
 • Ontwikkeling groeistrategie en organisatiemodel voor super premium designmerk
 • Aantrekken startkapitaal
 • Advisering prijsstrategie en distributie
Acquisitie strategie van verzekeringsmakelaar
 • Ontwikkeling van een acquisitie-model om snel kleine verzekeringskantoren te kunnen verwerven en integreren
 • Klankbord en ‘second opinion’ in acquisitie dossiers
 • Begeleiding bij de implementatie van de acquisities en de bijhorende kapitaalverschuivingen

Ook interesse in business coaching op maat?

Contacteer ons nu!