+32(0)473.54.39.38
Dutch English

>Coaching op maat van jouw bedrijf

 Op weg naar ‘your next step’

De wereld waarin we onze zakelijke activiteiten ontplooien ziet er elke dag anders uit. De snelheid waarmee nieuwe technologieën gelanceerd worden, disruptieve business modellen ontstaan en de concurrentie mondiaal wordt, is ongezien. Daarin overeind blijven en zelfs een prominente rol spelen, is een geweldige uitdaging.

Wat niet verandert, is wat individuele mensen drijft en hoe menselijke relaties, gebaseerd op competentie, openheid en vertrouwen, bergen kunnen verzetten.

Onze klanten en hun problematieken zijn zeer verschillend, maar wat ze gemeen hebben is de behoefte aan relevante inzichten, realistische oplossingen en een snelle, operationele implementatie. Het is onze doelstelling en ambitie om daarvoor te zorgen.

TebesprekenTeam2

Gestructureerd en gepersonaliseerd
Elke problematiek vergt zijn eigen, aparte aanpak. Hoe die er zal uitzien, hangt af van jouw wensen en behoeften, maar ook van onze inzichten en inbreng. Dat de aanpak per definitie op maat is, belet niet dat dit planmatig en gestructureerd moet verlopen. Gewoonlijk gaat het als volgt:

1. De kennismaking

  • We starten met een eerste kennismaking en een algemene gedachtewisseling over de problematiek, opportuniteiten en/of bedreigingen die zich voordoen. Dit is het ‘intake-gesprek’. Op basis hiervan formuleren wij een eerste voorstel van aanpak, dat alvast een tentatief stappenplan, concrete doelstellingen, te verwachte resultaten en timings omvat.

2. De scan

  • Zijn we het eens over de grote lijnen van de aanpak, dan trekken we gemiddeld 2 à 3 dagen uit voor een diepte-scan. Hiermee brengen we de problematiek en uitdagingen in kaart binnen de specifieke context van de business van de klant. Ook worden in deze fase al verbeterpunten, opportuniteiten en mogelijke veranderingstrajecten geformuleerd.

3. De oplossingen

  • Voor de verschillende geïdentificeerde topics en domeinen worden nu concrete oplossingen voorgesteld en besproken. Waar nodig wordt voor deelproblematieken relevante bijkomende expertise uit ons netwerk ingebracht. Op basis hiervan worden werkbare strategische en operationele aanbevelingen gedaan.

4. De implementatie

  • In principe wordt de operationele implementatie uitgevoerd door het management en de teams van het bedrijf, maar waar nodig kunnen wij ook zorgen voor actieve begeleiding, hands-on assistentie, monitoring en bijsturing.

5. De lange termijn

  • Wij zien dit traject als persoonlijke verantwoordelijkheid binnen een vertrouwensrelatie. Met vele klanten ontstaat dan ook een samenwerking op langere termijn, gebaseerd op wederzijds respect, waarbij we, afhankelijk van de evolutie van de behoeften, feedback blijven geven en een klankbord blijven voor strategische en operationele vragen.

Wat maakt ons uniek?

talk

Persoonlijk engagement

Wij kiezen voor een persoonlijke, directe samenwerking met onze klanten en hun teams. Dat doen we door onze ruime internationale professionele ervaring te koppelen aan de specifieke problematiek van de klant.

check

Professioneel netwerk

Waar nodig halen we uit ons uitgebreid professioneel netwerk aanvullende specifieke competenties aan boord – zoals experten in merkenrecht, sector- en marketingspecialisten, internationale aanspreekpunten en andere expertises. Waarbij wij steeds het vast, betrouwbaar, geëngageerd centraal contactpunt van de klant blijven.

Kies voor een traject op maat!

Contacteer ons nu!